26 december 2019

Hoeveel verdient de investeerder aan jouw kind?

Het één-tweetje tussen overheid en investeerder: de Social Impact Bond. Met een handige prijslijst voor de investeerder. Met dank aan Platform 31.

Meer weten over Social Impact Bonds? Klik hier.


13 oktober 2019

Hoe kom ik erachter of een project een achterliggende Social Impact constructie heeft?


Een checklist met vijf onderdelen om te achterhalen of er sprake is van een aangestuurde sociale gedragsverandering met winstbejag voor de investeerders


De basis van een Social Impact Bond, een Health Impact Bond of een soortgelijke Social Impactconstructie bestaat uit een afspraak tussen overheid en investeerder(s): een prestatiecontract met een specifieke looptijd en een beoogd doel om geld te besparen en/of rendement te genereren op een specifiek sociaal domein zoals zorg, onderwijs en welzijn. Lees verder

2 september 2019

Girfec voor Dummies

Girfec: je kind van wieg tot werk in handen van staat en investeerder

Girfec betekent Getting it Right for Every Child. Het is een nieuw staatssysteem om kinderen voor de arbeidsmarkt klaar te stomen. Van wieg tot werk. Het is overgevlogen uit Schotland om met enkele kleine aanpassingen ook in Nederland ingevoerd te worden. Ministeries, gemeenten, jeugdzorg, instanties en andere organisaties hebben daar nu hun handen vol aan. Anno 2019 zitten we midden in dat reusachtige megaproces.

In het oude systeem (dat nu nog grotendeels toegepast wordt) geven ouders toestemming aan scholen om hun kinderen te onderwijzen zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen, zich goed kunnen uiten, hun talenten ontdekken, en leren hoe de wereld in elkaar steekt. Ze leren om kritisch na te denken en om hun plek in de maatschappij te vinden. Ze leren over de Romeinen en Rembrandt en President Reagan. Ze leren woordjes verbuigen, formules uitwerken, verslagen maken, presentaties geven en samenwerken. De school vult de ouders aan in opdracht van de ouders.

Naast de school zijn er ook andere organisaties en professionals die in opdracht van de ouders iets kunnen bijdragen aan de lichamelijke, sociale en geestelijke ontwikkeling van het kind: de sportvereniging, de tandarts, de toneelclub, een zondagsschool - de ouders maken een vrije keuze uit alle mogelijkheden.

Met Girfec is dat niet meer mogelijk. Lees verder