12 juni 2019

De Ach en Wee Fase: NOS Journaal over Jeugdzorg

"Het waren verhalen die de onderzoekers in ons land nooit hadden verwacht te horen".

Zo begon vanavond het NOS Journaal met een item over misstanden in de Jeugdzorg: misbruik, geweld, het treiteren en vernederen van kwetsbare kinderen en jongeren. Fysiek, geestelijk en sexueel geweld van kinderen die juist een veilige plek nodig hadden. Jongeren die hulp nodig hadden en toegewezen waren aan de jeugdzorg: klinieken, internaten, pleegzorg en andere plekken waar het veilig had moeten zijn: 75% van deze kinderen kregen te maken met deze ellende.

Jeugdzorg instellingen: jongeren in de hel?
In 2016 begon de Commissie de Winter in opdracht van de overheid een onderzoek naar wantoestanden in de jeugdzorg. De wetenschappers die hiervoor aan de slag gingen overlegden vandaag hun rapport: Onvoldoende Beschermd. De conclusies knalden erin: er moet dringend iets gedaan worden want kwetsbare jongeren komen in veel instellingen van de Jeugdzorg terecht in een hel waar niemand zich persoonlijke om ze bekommert.Politieke strategie
Het is moeilijk om naar de persoonlijke verhalen van misbruikte jeugd te luisteren. Een gevoel van machteloosheid, verdriet en woede overspoelt elk normaal mens die een beetje medeleven kan opbrengen. Maar deze emoties worden veel acuter wanneer er een vermoeden bestaat dat het hele rapport van deze betrokken en bezorgde wetenschappers onderdeel is van een politieke strategie. Een stappenplan. Een smerig spel met meedogenloos misbruik van menselijk leed.

Van Ach en Wee naar Bescherming
Het is opvallend hoe vaak het woord 'bescherming' genoemd wordt. De schrijvers van deze blog vragen zich af of dit toeval is. Want wat begon als een rampzalig besluit om alle jeugdzorg tegen alle adviezen in te decentraliseren en onder te brengen bij slecht voorbereide en ondergefinancierde gemeenten gaat nu de tweede fase in: de Ach en Wee fase, die bestaat uit publiciteit met emotie opwekkende verhalen van jongeren die geleden hebben onder het systeem.

Zoals vorige week het programma De Hofbar. Een jonge vrouw vertelde hoe alle instanties haar gefaald hadden, en een vader deed zijn relaas over de problemen van zijn kind en hoe machteloos hij stond zonder hulp van de wirwar aan nog meer instanties. Daarna, direct de volgende dag al,  het Tweede Kamerdebat over wantoestanden in de jeugdzorg. Deze week werd er op de daaruit voortvloeiende moties gestemd, op de voet gevolgd door het NOS journaal met nog meer Ach en Wee:
"Toezicht door de overheid ontbrak volledig"
Met zachte hand naar een vooropgestelde conclusie
De programma's zijn allemaal doorspekt met het begrip: 'beschermd' en 'bescherming'. Het publiek wordt met zachte hand geleid naar de vraag: moeten we geen jeugdbeschermers gaan inzetten? De jongeren die nu in het systeem zitten moeten namelijk beter 'beschermd' worden. Ook in het journaal van vanavond wordt meerdere malen de kreet 'bescherming' genoemd.

Zo worden Nederlandse burgers zachtjes klaargestoomd om positief over de oplossing na te denken: één aanspreekpunt, één persoonlijke vertrouwensrelatie, iemand met genoeg (gerechtelijke) macht om direct in te springen op een situatie waarin een kwetsbare jongere geen andere bescherming geniet. Een vertrouwenspersoon, een jeugdbeschermer.

Staatsvoogd heet straks Jeugdbeschermer
Met deze stap denderen we af op een systeem dat eerst de kwetsbare jongeren onder de ouderlijke macht van een staatsvoogd onderbrengt. Daarna zijn de gehandicapten aan de beurt. (denk aan de verkiezingen voor een Minister voor Gehandicaptenzaken) Uiteindelijk krijgen ALLE kinderen een staatsvoogd die hoogst waarschijnlijk Jeugdbeschermer gaat heten.

Schotse staatsvoogden: Named Persons
In Schotland bestaat dit systeem al: GIRFEC met staatsvoogden die Named Persons heten. Docenten, huisartsen, maatschappelijk werkers, advocaten en juristen, politici: iedereen met een vertrouwenspositie kan in principe een Named Person worden, en kan macht uitoefenen om ouders aan de kant te zetten zodat kinderen volledig aan de staat overgeleverd zijn.

Maar goed. Hier in Nederland zijn we nog niet zover, behalve in enkele haarden zoals de gemeente Tilburg en straks ook de gemeente Haarlem. Binnenkort daarover meer.

'Bescherming' gaat binnenkort viral?
We zijn nu in de Ach en Wee fase. De voorspelling van deze blog is dan ook: vrouwen- en meidenbladen gaan Ach en Wee verhalen publiceren waarin het woordje Bescherming veelvuldig voorkomt. Misschien gaat straks wel een YouTube clip met een schrijnend Ach en Wee verhaal viral, gevolgd door gekleurde armbandjes, of een lintje, en niet te vergeten een hashtag. '#Beschermd' zou goed voorspelbaar zijn.

Als laatste geven wij het woord aan minister van Welzijn en Sport Hugo de Jonge, die in het journaal klonk alsof hij zijn zinnetje goed uit zijn hoofd geleerd had, nou ja, bijna dan:
"Zoveel jongeren die aan de veiligheid van anderen..." ho, nee, dat ging even fout, nog een keertje: "aan de bescherming ... (nadruk) van anderen waren toevertrouwd, waarbij we die veiligheid onvoldoende hebben kunnen waarborgen, dan zijn excuses op z'n plaats." Brede glimlach.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten