18 juni 2019

Coalitie voor snode plannen van staat en zorgondernemers

Passend onderwijs: verdienmodel voor zorgondernemers

Wij kregen een vraag van iemand uit de onderwijswereld over twee wollige documenten op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die hem waren opgevallen. Hij vroeg zich af: waar gaat dit over? Kunnen jullie dit uitzoeken? Ja, dat kunnen wij. We beginnen vandaag met zijn eerste tip:

IMPLEMENTATIEPLAN VAN DE COALITIE ONDERWIJS-ZORG-JEUGD

Allereerst: wat is deze coalitie en waar is deze voor bedoeld? Op de website van Actiz, een organisatie voor commerciele zorgondernemers, staat een kort artikel over de aanleiding voor deze club die even snel uit de grond gestampt moest worden. Wij zijn een beetje stout geweest en hebben iets gestoeid met de tekst, maar hier is het oorspronkelijke artikel ter vergelijking met onze aangepaste interpretatie. : Nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd

Hier volgt onze versie:  

Coalitie moet zorg en onderwijs ontsluiten voor meer rendement
Drie jaar na invoering van passend onderwijs blijkt het afstemmen van zorg en onderwijs nog steeds moeizaam te verlopen. De 18-koppige coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd moet nu zorgen voor een betere ontsluiting van zorg en onderwijs.

De wetgeving voor het afstemmen van zorg en onderwijs is te versnipperd over verschillende ministeries en uitvoerende organisaties.  De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd werkt aan een betere ontsluiting tussen de domeinen onderwijs, zorg en jeugd. Hierdoor kunnen instanties beter en sneller inspelen op- en verdienen aan de individuele behoeften van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Zo kunnen zij het maximale rendement uit hun onderwijs en zorgverlening halen.

Eind november [2018] verschijnt een rapport met aanbevelingen over betere aansluiting tussen zorg en onderwijs. Daarna volgt een plan van aanpak waar alle partijen in de coalitie mee aan het werk gaan. Deze aanbevelingen moeten er toe leiden dat de domeinen zorg, school en thuis maximaal ontsloten worden voor de belanghebbenden.

Vanuit een public/private oftewel staat/corporate oogpunt maken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eveneens deel uit van de coalitie. Zij zien er onder andere op toe dat de toezeggingen in het regeerakkoord worden uitgevoerd. Ook zal in het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ van VWS gewerkt worden aan verbetering voor toekomstig winstbejag uit de combinatie onderwijs en zorg.

Het vlot uit bureaucratische modder lostrekken
Samengevat: We zien hier een stukje probleemoplossing. Iemand heeft aan de bel getrokken en heeft gezegd: "Jongens, de transitie om van het bestaande systeem een machtig staatsvoogd-gebaseerd commercieel winstgevend systeem te maken gaat te traag. Zo komen we er nooit voor de deadline die we van bovenaf gekregen hebben. Trek de portemonnee even open, we gaan wat expertise inhuren om de boel weer op gang te krijgen. De tijd dringt".

Dat was dus deze 18-koppige coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd , die in september 2018 aan de slag ging om uit te zoeken wat de beste aanpak was om het vlot los te trekken uit alle bureaucratische modder waar het in was blijven steken. Waarschijnlijk kregen ze hier 6 maanden voor, vandaar het rapport dat in mei 2019 werd gepubliceerd met de titel:  Mét Andere Ogen de Regio's In. Ook hier nemen wij een samenvatting van de Actiz website en vertalen deze in onze eigen woorden:

De Aanpak: begin met infiltreren van 10 zwakke regio's
Wij gaan als Coalitie landelijke activiteiten uitvoeren om regio’s meer onder druk te zetten. Daarnaast starten we met de selectie van 10 zwakke en slaperige regio’s die nu al makkelijk te infiltreren zijn. Zij worden intensief gevolgd in hun vorderingen en verder gehersenspoeld door kennis en ervaringen van experts en partners. Daarnaast zorgen we voor verankeren en intensivering van onze mantra en voor extra peer pressure vanuit reeds omgeturnde regio’s zoals bijvoorbeeld Tilburg. Zo breiden we geleidelijk uit van 10 naar uiteindelijk 40 regio’s. (dit is intussen al aardig gevorderd).

Deze hele aanpak is in feite een actieplan om Nederland een systeem op te leggen waarvan de oorsprong buiten onze landsgrenzen ligt. Het is niet een onderwijs- en zorgsysteem waar wij democratisch voor kunnen kiezen, omdat de fijne details ons onthouden worden. Wel mogen wij mooie woorden lezen zoals 'betere voorzieningen voor leerlingen' en 'het beste uit uw kind halen'. En saaie, dikke rapporten zoals die van de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd waarin de echte bedoelingen schuilgaan achter gortdroge terminologie die eerst vertaald moet worden.


Wordt vervolgd met een vertaling van  het complete rapport.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten