8 juni 2019

Wat is een jeugdbeschermer?


Iedereen heeft wel eens gehoord van een gezinsvoogd: iemand die door de rechtbank is aangesteld als er problemen zijn waardoor het welzijn van het kind in gevaar is. De kinderrechter spreekt hiervoor een ondertoezichtstelling uit, afgekort als OTS. Hier vindt u een goede uitleg. Het kind of de jongere kan dit toezicht krijgen in de thuissituatie, of het kan samengaan met een uithuisplaatsing. Deze aangestelde voogd oefent nu de voogdij uit: voogdij is een juridisch woord voor ouderlijke macht. De gezinsvoogd hoort weliswaar samen met de ouder(s) te werken, maar in de praktijk gaan de keuzes en beslissingen van de gezinsvoogd vaak vóór die van de ouder(s). Dat mag volgens de regels: "De hulp van de jeugdbeschermer bij een ondertoezichtstelling is verplicht".

Waarom heet de gezinsvoogd opeens jeugdbeschermer?
Een gezinsvoogd is iemand die hiervoor opgeleid is en de nodige bevoegdheden heeft. Het is, heel kort door de bocht omschreven, een betaalde baan. Maar sinds enige tijd wordt er een ander woord gebruikt om deze functie te omschrijven. Dat is opvallend. Het woord is zelfs zo nieuw dat het nog niet in het woordenboek is opgenomen. Waarom wordt een gezinsvoogd opeens als jeugdbeschermer aangeduid?

De Deltamethode
We moeten even terug naar 2007, toen er een nieuw systeem voor de voogdij bedacht was: de Deltamethode. Met deze methode kunnen gezinsvoogden bij de uitoefening van hun taak een uitgeplozen stappenplan volgen . Het handboek Deltamethode Gezinsvoogdij vindt u hier. En een voorbeeld van een vacature voor een jeugdbeschermer hier.

Samengevat gaat deze Deltamethode uit vanuit het zogenaamde Vierstappenmodel:
  1. het formuleren van zorgpunten, sterke punten en de visie van het gezin op de problemen;
  2. het vertalen van zorgpunten in mogelijke verstoringen in en bedreigingen van de ontwikkeling van het kind;   
  3. het benoemen van gewenste ontwikkelingsuitkomsten;  
  4. het opstellen van werkdoelen, actiepunten en het werken met het ‘plan op tafel’
Woordkeuze belangrijk voor radicale aanpak
Deze aanpak, die meer op een businessmodel lijkt, vraagt nu ook om een andere functieomschrijving: van gezinsvoogd naar jeugdbeschermer. Taal is belangrijk - wie het futuristische boek '1984' van George Orwell heeft gelezen weet dat woordkeuze cruciaal is voor radicale sociale omvormingen. Dit wordt pas goed helder als we gaan kijken naar de machtspelletjes, het winstbejag en de ambities van de mensen die deze veranderingen bedenken en doorvoeren. En daar gaat deze blog over.

JeugdBEschermer of jeugdAFschermer?
Een gezinsvoogd werkt met het hele gezin. De jeugdbeschermer werkt echter voornamelijk met de jeugd, en beschermt deze, maar tegen wat? Welke invloed moet geweerd worden uit het leven, de vorming, de ontwikkeling en de beleving van de jeugd? Deze blog laat gaandeweg zien hoe de nieuwe jeugdbeschermers de jeugd gaan afschermen van de stabiliserende invloed van het gezin en van de ouders. Een betere benaming zou dus zijn: jeugd-AF-schermer. Want er zit een nieuw systeem aan te komen waarmee kinderen van hun ouders geisoleerd gaan worden zodat de staat en het grote geld hun zin krijgen. Meer hierover in komende artikelen.

Absurde plannen
In deze blog gaan we analyseren waar de oorsprong van deze absurde plannen ligt. We gaan kijken naar de invoerders ervan, hoe dit systeem al in Schotland is toegepast en met welke gevolgen voor gezinnen en kwetsbare jongeren, maar ook hoe de organisatie erachter tegen de lamp is gelopen. We gaan kijken hoe de bedenkers en uitvoerders dit vreselijke systeem in Nederland willen doorvoeren: via welke organisaties, hoe wil de politiek dit aanpakken, welke wetswijzigingen gaan er komen, wie zijn eigenlijk de belangrijkste sleutelfiguren, hoe wordt de media ingezet en ja, met welk taalgebruik?

Wie ons lief zijn
Als dit geen realiteit was dan zou het verhaal zo spannend zijn als een goede thriller. Maar het gaat om de levens van wie ons lief zijn: onze kinderen en kleinkinderen, onze leerlingen en de jeugd bij ons in de buurt, de boefjes in het park en de lange slierten al appende jeugd die we 's ochtends op weg naar school zien fietsen.

De staat gaat dus voor onze kinderen:
-  De staat gaat voor de vorming van onze kinderen tot brave en rustige burgers
-  De staat gaat voor het verdienmodel over de data van onze kinderen
-  De staat gaat voor de consumenten die onze kinderen moeten worden
-  En de staat gaat voor de macht over hun hele productieve leven

Op deze blog leest u alle details: de verslagen, de debatten, de berichtgeving in de media - en onze analyses. Want als de overheid ons niet volledig op de hoogte houdt, dan doen we het zelf wel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten